Beyin kanaması beyin dokuları, beyin boşlukları ve beyin yüzeyinde olabilen kanamalarla karakteriz, kafa içi basıncın genel olarak arttığı kanama türleridir. Çok önemli etkileri olması sebebi ile hızlı ve etkin müdahale gerektiren beyin kanamaları, ciddi problemlere ve ölümlere neden olabilmektedir.

Beyin kanaması sıklıkla yüksek tansiyon (hipertansiyon), beynin konjenital damar anomalileri (doğuştan damar bozuklukları), anevrizma, avm – beyin damarları yapısal bozuklukları, kan sulandırıcı gıdalar ve ilaçlar, travma durumları ve madde bağımlılıklarından kaynaklanmaktadır.

Beyin kanamalarının sınıflandırılması

  1. Subaraknoid kanama
  2. Subdural kanama
  3. Epidural kanama

Subaraknoid kanama

Özellikle beyin damarlarında anevrizma yapılarında oluşan, yaş olarak belirli bir yaşında üstünde olabilen, kan sulandırıcı kullanan ya da kullanması gereken kişilerde sıklıkla ortaya çıkabilmektedir. En önemli belirtisi arasında çok şiddetli ve bir anda başlayan baş ağrısı olarak hastalarda ifade edilmektedir.

Subdural kanama

Kafa travmalarının en sıklıkla neden olduğu beyin kanaması türüdür. Beynin zarları arasında bulunan köprü venlerinin (toplardamarlarının) yırtılması, zarar görmesi, kopması ile karakterizedir. Toplardamarlarda basıncın atardamarlara göre az olması sebebi ile kanama sonrası belirtiler 2 dakika ile 2 hafta arasında görülmeye başlanmaktadır.

Epidural kanama

Genel olarak temporal kemik kırılmaları (kafatası yan kemikleri kırığı) ile karakterize, kemiğin altında yer alan damarların zarar görmesi durumunda oluşan kırıklardır. Ani bilinç kayıpları oluşabilmekte, bilinç kayıpları sonrası bilincin bir süre açılması ve kaybolması (ocid intercal – aydınlık dönem )şeklinde belirtiler gösterebilmektedir.

Beyin kanaması tedavileri

Beyin kanaması acil olarak müdahale edilmesi gereken durumlar arasındadır. Hayati riskin yüksek olması sebebi ile acil tedavi planlaması önemlidir.

Bazı beyin kanaması türlerinde anjiyografik tedavi planlamaları yapılırken, pek çok beyin kanaması türünde cerrahi prosedür uygulanmalıdır. Tedavide beyin ödemini gideren ve antiepileptik ilaçlar da hekim kararı ile kullanılabilir.