Beyin tümörü (ya da tümörleri), kafatasının içinde oluşan, oluştukları süreçte basınç artışına sebep olabilen ve buna bağlı belirtiler gösterebilen tümörlerdir. Belirgin belirtileri arasında baş ağrısı, kusma ve bulantı, duyu organları ve ekstremitelerde işlev kaybı yer alıyor.

Beyin tümörü nedir?

Beyin tümörleri, beyin içindeki sinir dokularında, beyin zarı yapısında, kafatası kemiği ve kemiğin çevresindeki kas dokusundan oluştuğunda bu tümörler primer yani birincil beyin tümörleri olarak adlandırılmaktadır.

Farklı bir vücut organından (meme, akciğer, prostat vb.) beyin bölgesine metastaz yapması durumunda bu tömürler ikincil yani sekonder beyin tümörleri olarak adlandırılmaktadır.

Beyin tümörü tipleri nelerdir?

Birincil (primer) beyin tümörlerinde iyi huylu olan menengiom, schwanom, dermoid epidermoid kistler; kötü huylu beyin tümörlerinde glial tümörler, anaplastik ve glioblastoma multiforme vb. tümör türleri sayılabilir. Primer beyin tümörlerinin tümünde düzenli hekim kontrolü önemlidir.

İkincil (sekonder) beyin tümörlerinde farklı organlardan metastaz yaparak beyinin farklı dokularının etkilendiği tümörler olarak adlandırılmaktadır.

Beyin tümörleri neden olmaktadır?

Günümüzde pek çok beyin tümörü oluşumu ile ilgili pek çok teori olsa da, nedeni henüz tam aydınlatılamamıştır. Ancak bazı spesifik tümörlerin ( örneğin Von Hippel Lindau – kalıtsal genetik geçişli) nedenleri bilim camiasında ve uzmanlığımızda iyi bilinmektedir.

Beyin tümörlerinden sıklıkla görülebilen belirtiler

  • Baş ağrısı, görme durum bozuklukları (çift görme, bulanık görme)
  • Bulantı ve kusma gastrointestinal belirtiler
  • Bayılma ve epilepsi nöbetleri
  • Ekstremite denge ve yürüyüş bozuklukları
  • Alt ve üst ekstremitelerde yani kol ve bacaklarda his ve/veya güç kaybı
  • Konuşma sürecinde bozulma

Beyin tümörlerinin cerrahi tedavisi

Beyin tümörlerinin cerrahi tedavisi, beyin ve sinir cerrahisi (nöroşirürji) uzmanları tarafından yapılmaktadır. Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı, beyin tümörü tedavilerinde diğer branşlarla birlikte multidisipliner bir tedavi yöntemi planlayabilir. Özellikle iyi huylu tümörler – beyin zarlarında (menegiom), lokalizasyonu ve sınırları daha belirgin olabildikleri zaman cerrahi süreçlerinde etkin süreçler oluşturulabilmektedirler.

Anormal ve hızlı büyüme gösterebilen malign beyin karsinomları ise beyinde farklı dokulara yayılmak gösterebilirler. Bu durumda hızlı bir hekim kontrolü (konsültasyonu) gerekli tedavi planı oluşturulmalıdır. Malign (kötü huylu) beyin kanserlerinde tümörün beyinde yerleşimi, genişliği, yayılım durumu, beraberinde getirdiği risk faktörlerine göre tedavi ve/veya cerrahi planlama uygulanmalıdır.