Servikal Disk hernisi olarak latincede adlandırılan Boyun Fıtığı, travma durumları, zorlamalar ve yaşlanma halinde diskin su içeriğinin azalması ve omur disk yapısının yastıklama görevini eskisi kadar iyi yapmama durumuna gelmesi sebebi ile oluşur.

Boyun omurlarında bulunan bu disklerin zamanla dış tabakaları da zedelenebilir ya da yırtılabilir. Bu yırtılma sonucu dış tarafa sızan sinir ve diğer dokular fıtığa neden olur.

Boyun fıtığı nedenleri nelerdir

Özellikle 20 ile 50 arasında yaşlarda, ağır yük taşıma, ters hareket yapma, zamana bağlı yaşlanma gibi sebeplerden dolayı oluşabilmektedir. Özellikle belirtilen sebeplerden dolayı bağ dokusunun yırtılması fıtıklaşma riski artırmaktadır. Trafik kazaları, yüksekten düşme gibi travma durumları diğer önemli nedenler arasındadır.

Boynun iş, cep telefonuna yoğun bakma ( yüz hizasından aşağıda bakmak) gibi düzenli postür bozukluklarından dolayı da boyun fıtığı oluşabilir. Ayrıca anne babasında boyun fıtığı öyküsü olan kişilerin bir kısmında genetik geçişli boyun fıtığı görülebilir.

Boyun Fıtığı belirtileri nelerdir?

  • Başın arka tarafından şakaklara doğru yayılabilen ağrı
  • Kola yayılabilen ağrı
  • Üst ekstremiteler olan kolda his kaybı, el becerilerinde azalma
  • El parmaklarında ve ayak parmaklarında karıncalanma ve uyuşma
  • Reflekslerin zayıflaması
  • Bazı durumlarda idrar ve gaita (dışkı) kaçırma durumları

Boyun fıtığı tedavi yöntemleri

Boyun fıtığında tedavi planlamasında fizik tedavi, sıcak ve soğuk uygulama, ilaç tedavisi ameliyatsız yöntemler olarak hastaların doktor muayeneleri sonrasında planlanabilmektedir. Bu gibi durumların dışında başlangıç seviyesini geçmiş ve bazı özel durumlarda, spinal enjeksiyon yöntemleri ve cerrahi yöntemler tercih edilmektedir.

Özellikle ameliyat dışı tedavi yöntemlerinden fayda görmeyen hastalar ile ani travmatik durumlar sebebi ile acil cerrahi midahale gereken hastalarda cerrahi tedavi planlanmalıdır.

Özellikle boynun önünden mi, enseden mi ameliyatın gerçekleşeceği konusunda Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı kararı, disk herniasyonunun yani boyun fıtıklaşmasının konumu, cerrahın deneyimi ve tercihleri gibi durumlara göre belirlenmektedir.